http://beta.radiosarajevo.ba/media/player2/rs_player_mini.html
BEV - BOŠNJAK ELEKTRIČNA VOZILA BEV - BOSCHNJAK ELECTRIC VEHICLES
HOME FIRST ELECTRIC CAR OPEL KADETT COMBO REPAIRING CITY STROMER GOLF 3 ELECTRIC SECOND ELECTRIC CAR OPEL CORSA model A DONOR LIST ELECTRIC GO-CART TUBE MOTOR SALE ELECTRIC CAR  ASSEMBLING PLANT IN BUSINESS ZONE ZVIRICI CONTACT
SITE MAP POSAO KONTAKT

TROŠI   SIĆU  I  VOZI   B.E.V. CONSUMES NOTHING AND DRIVE B.E.V.

Ja tražim novi snažni izvor električne energije koji daje više nego svi dosadašnji, da očistim planet Zemlja. I am looking for new electric power source more efficient than existing ones, to a clean planet Earth.
PRIVATNI ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA RAZVOJ I PRETVARANJE BENZIN-DIZEL AUTOMOBILA U ELEKTRIČNE AUTOMOBILE SA ILI BEZ BATERIJA PRIVATE RESEARCH CENTER FOR DEVELOPMENT AND CONVERSION PETROL-DIESEL CARS IN ELECTRIC CARS WITH OR WITHOUT BATTERIES
Razlika Načina Napajanja Invertora za Električne Motore u Električnim Automobilima mi zovemo:  EV, EREV, FCEV, PHEV and HEV.

U bliskoj budućnosti biti će samo ova dva imena EVWB ili EABB.

Different Way of Supply Inverter for Electric Motors in Electric Vehicle  we call:  EV, EREV, FCEV, PHEV and HEV. 

In near future all names will be replaced with only two name EVWB or ECWB.

Značenje za riječ EVBB je Električno Vozilo Bez Baterija.

Značenje za riječ EABB je Električni  Automobil  Bez Baterija.

The meaning for word EVWB is Electric Vehicle Without Battery.

The meaning for word ECWB is Electric Car  Without Battery.

Ovaj projekt namijenjen je da vozila sa motorom na unutrašnje sagorijevanje budu zastarjela u sljedećih nekoliko godina i to je projekt "visokog rizika" koji takodjer stoji da bude i visoka nagrada. This project intended to make vehicles with internal combustion engine obsolete in around a few years from now and this is a “high risk” project that also stands to be high reward.
Moja uloga u ovom projektu je da čovječanstvo oslobodim od fosilnih goriva prema slobodnoj i besplatnoj električnoj energiji. My role in this project is to free humankind’s energy reliance away from fossil fuels toward free viable electrical power.
Moj cilj je napuniti svjetsko tržište električnim vozila koja neće imati nikakve baterije kao izvor električne struje i napona za inverter. My goal is to fill the world market with electric vehicles without any batteries as a electric current and electric voltage for inverter.
Johann W. Gete rekao je da su velike tajne otvorene. Gledaš u njih ali ih ne vidiš. Ista je istina sa magnetnim poljem. Johann W. Goethe said that the biggest secrets were the open ones. You look at them but you do not see them. The same is true with the magnetic field.
Do kraja 2016 godine će se masovno smanjiti tražnja za vozilima koja imaju motore sa unutrašnjim sagorijevanjem a do 2018 godine smanjit će i tražnja za hibridnim automobilima. By the 2016 year will massively reduce demand for vehicles with internal combustion engines and the year 2018 will be reduced demand for hybrid cars.
Sve Zemlje Evropske Unije će biti oslobodjene od benzin-dizel motora sa unutrašnjim sagorijevanjem do 2050 godine. All Europe Union countries will be free from gasoline-diesel powered car until 2050 year.
Imamo još 36 godina da mjenjamo Evropu bude CO2 oslobodjena regija od CO2 gasa i cijelu planet Zemlja. There is 36 years left to change Europe in free region from CO2 gas including whole planet Earth.
Misli o tome već danas, da pretvoriš svoj benzin ili dizel automobil, kamion, autobus,kombajn, traktor, motorcikl, jet-ski samo u električnu verziju, sa BOŠNJAK ELEKTRIK komponentama. Think about even today, to convert your gasoline diesel powered car, vehicle, truck, bus, tractor, harvester, jet-ski, motorcycle, into electric version  with BOSCHNJAK ELECTRIC components.
 
Bošnjak (Boschnjak) Rudolf Bosnjak (Boschnjak) Rudolf
AMIT- bezkonačan ili nemjerljiv ili neograničen ili bezgraničan. AMIT- infinite or immeasurable or limitless or boundless.
Napredna Magnetska Ugradnja Tehnika Advanced Magnetic Integration Technique
BIĆE ŽUTE ZRAKE THE BEING OF THE YELLOW RAY
 
IZVOR NAPAJANJA ZA POKRETNA ELEKTRIČNA VOZILA KORISTEĆI SUPROTNO POLJE SILE  STALNOG MAGNETA. POWER SUPPLY FOR MOVABLE ELECTRIC VEHICLE USING PERMANENT MAGNET OPPOSITE FIELD OF FORCE.
Budućnost je vožnja automobila bez baterija... The future is driving a car without a batteries...
Ja radim na pronalaženju i konstrukciji uredjaja koji će biti izvor električne struje i električnog napona za vozila u pokretu kao: I am working on finding and constructing a device that will be a source of electric current and electric voltage for the vehicle in motion as:
a. jednosmjerno napajanje invertera koji upravlja vrtnjom bilo kog asinhronog električnog motora a. dc power supply for inverter box which control rotation for ac electric motor
b. jednosmjerno napajanje kontrolne kutije koja upravlja vrtnjom električnog motora bez četkica sa stalnim magnetima. b. dc power supply for control box which control rotation for any permanent magnet brushless motor.
MAGNET MAGNET
Šta je to BOSCHNJAK koncept? What is it BOSCHNJAK concept?
Šta uzrokuje da magnet bude magnet i zrači dva suprotna magnetna polja i kako kontrolisat radna stanja unutrašnjeg izvora stalnog magneta? What causes a magnet to be a magnet  and radiate two opposite magnetic force field and how to control internal source of any permanent magnet working states?

STALAN MAGNET MJENJANJE STANJA           PERMANENT MAGNET CHANGE STATE

To su pitanja koja Rudolf Bošnjak, istražuje i eksperimentiše već mnogo godina. These are the questions that Rudolf (Boschnjak) Bosnjak, has been exploring over many years.
Kako koristit ovu mogućnost: da se stalni magnet 'isključi' i da se stalni magnet  'uključi' i da se stalni magnet  'isključi' i da se stalni magnet  'uključi', kao proces neprekidnog ponavljanja. How to use this ability: to switch permanent magnet field 'off' and switch permanent magnet field 'on' and switch permanent magnet field 'off' and switch permanent magnet field 'on' as endless repetition process.
Nazvao sam ovaj način prekidanja: stalni magnet 'isključi' i stalni magnet  'uključi' mojim prezimenom BOSCHNJAK koncept. I call this process switching: permanent magnet field 'off' and switch permanent magnet field 'on' with my surname BOSCHNJAK concept.
To če biti revolucija u proizvodnji električne energije - električne struje i električnog napona kao izvor za napajanje automobilskih invertora-kontrolera. This will be revolution in production of electric energy - electric current and electric voltage for car inverter-controller.
Nikola Tesla patent za izmjenični-naizmjenični električni motor - nema četkica ili Rijetkih Zemaljskih magneta. Jedan od Teslinih mnogih dostignuća je izmjenični-naizmjenični indukcioni motor, tehnologija koja čini da bilo koji električni automobil se vozi, bez trenja četkica za kontakte i bez stalnih magneta i bez Rijetkih Zemaljskih minerala ...

Danas, 90% industrijskih motora su izmjenični-naizmjenični električni asinhroni motori. To je jedno od 10 najvećih otkrića svih vremena.

Nikola Tesla patent on the alternating electric motor - no brushes or Rare Earth magnets needed. One of Tesla's many accomplishments is the AC induction motor, the technology that makes any electric car perform as it does, with no friction brushes for contacts and no permanent magnets and no Rare Earth minerals...

Today, 90% of industrial motors are AC induction motors. It has been called one of the 10 greatest discoveries of all time.

Ako, imaš interes da uložiš svoj novac u ovo istraživanje u Bosni i Hercegovini, kontak samo za investitore koji su voljni da ulože novac u razvoj električnog automobila bez baterija. If, you have interest to invest your money in this research in Bosnia and Herzegovina, contact only for investors who are willing to invest in electric car without battery.

MOJI ELEKTRIČNI AUTO PROJEKTI

SVE NA ELEKTRIČNU STRUJU

MY ELECTRIC CAR PROJECTS

ALL ON ELECTRIC CURRENT

PREPRAVAKA VOZILA SA DIZEL-BENZIN MOTORIMA NA ELEKTRIČNE MOTORE I KONSTRUKCIJA NOVIH SAMO ELEKTRIČNIH VOZILA CONVERSION VEHICLES WITH DIESEL-PETROL FUEL ENGINE TO ELECTRIC MOTOR ENGINE AND CONSTRUCTION OF NEW ELECTRIC VEHICLES ONLY
ISTORIJA RUDOLF BOŠNJAK ELEKTRIČNH AUTOMOBILA U BiH HISTORY OF RUDOLF BOSCHNJAK ELECTRIC CARS IN BiH
VIDEO LINKOVI O RUDOLF BOŠNJAK ELEKTRIČNIM AUTOMOBILIMA U BiH VIDEO LINKS ABOUT RUDOLF BOSCHNJAK ELECTRIC CARS IN BiH
PRVI BOSNA I HERCEGOVINA ELEKTRIČNI KARTING FIRST BOSNIA AND HERZEGOVINA ELECTRIC GO-CART

MOJ MAGNETNO ELEKTRIČNI EKSPERIMENT MY MAGNETIC ELECTRIC EXPERIMENT
ELEKTRIČNA CIJEV MOTOR - EKSPERIMENT WEB PAGE ELECTRIC TUBE MOTOR - EXPERIMENT WEB PAGE

PRODAJA SALE
KORIŠTENI DIJELOVI U PROJEKTIMA ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA USED PARTS FROM ELECTRIC CAR PROJECTS
PRODAJA KORIŠTENIH DIJELOVA SALE USED PARTS

 

 


Prava kopiranja ©.  Sva prava pridržana.  Rudolf Bošnjak. Copyright ©.  All rights reserved.  Rudolf (Boschnjak) Bosnjak.

www.elektroauto.ba

free counters  Map IP Address